Y Jenarasyonu Nedir ?
Yağmur Altay


Y jenerasyonu olarak adlandırılan grup 1980-2000 yılları arasında doğan genç kuşağı ifade etmektedir. Yaş aralıklarına bakıldığı zaman bu jenarasyonun sorgulayan bir yapısı olduğu açıkça görülmektedir.Bu sebeple adını İngilizcedeki WHY kelimesinden aldığı ifade edilmektedir.Çalışma hayatında en çok okur yazarın olduğu grup olarak ifade edilen Y kuşağı bulunduğu ortamıda değişime sokmaya çalışmaktadır.Bu kuşakta yetişen gençlerin teknoloijiyle büyüdüklerini ele alırsak bu hareketliliğe şaşırmamak gerekir.Belkide bu sebeple alıştıkları kurumlarda kıyafetten çalışma saatlerine, düşünce tarzlarına kadar yöneticilerinden esneklik ve değişiklik istemektedirler. Günümüz şirketleri de bu kuşaktaki gençlere oldukça değer vermekte ve onların isteklerini kendi gündemlerine almaktadırlar. Onlarda hızla gelişen teknolojiyi ve değişimi bu gençler sayesinde yakalayabileceklerini iyi bilmekte ve onlara yatırım yapmak istemektedirler. Bu kuşakta yetişen gençler eğitim ve öğrenmenin sürekli olması gerektiğine inanmakta ve şirket içi eğitimleri önemsemektedirler. Ayrıca sorumluluk almaya fazlasıyla hevesli ve kendilerini hemen ispat etmek istiyorlar. Kendilerini ve tercihlerini rahatlıkla ortaya koyabiliyor olmaları genellikle çekingen bir yapıları olmadığını göstermektedir. Kendilerine olan bu güvenleri yöneticilerinin de oldukça hoşuna gitmektedir. Tüm bunlara bakıldığında Y kuşağını global bir ağ topluluğu olarakta ifade edebiliriz. Bu kuşak ağ yani birlik halinde olabilmeleri için bir lidere ihtiyaçları olmadığını düşünmektedirler. Onların ihtiyaçları olan tek şey teknolojinin ve iletişimin sürekliliğidir.Bu sebeple lidere ihtiyaçları olmadığı için onlara emir veren insanlardan hiç hoşlanmazlar.